Helena Allard, Hållbarhetschef Svenskt Sigill

Varför är ni med och samarbetar kring Årets Bonde? 
– Svenskt Sigill Klimatcertifierad är klimatmärkningen för mat och blommor från svenska bönder i framkant. Därför vill vi passa på att hylla de bönder som strävar efter en hållbarare matproduktion och som driver utvecklingen framåt.

Varför är det så viktigt att lyfta svenska bönder i livsmedelskedjan?  
– Konstigt nog hamnar bonden ofta i skymundan och arbetar alltför ofta i det tysta. Det vill vi verkligen vara med och ändra på. Medan debatten om maten och hållbarheten pågår fortsätter många bönder att driva utvecklingen mot hållbarare mat.

Vilka är de största utmaningarna för svensk primärproduktion i dag?
– Att producera mat till en växande befolkning och uppnå 1,5-gradersmålet för klimatkrisen – utan att tumma på andra viktiga frågor som djuromsorg eller riskera den biologiska mångfalden.

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.