Anna Larsen och Andreas Mårtensson, Borgeby Fältdagar

Varför är ni med och samarbetar kring Årets Bonde? 
– Vårt arbete och vardag är tätt sammanvävt med hela lantbruket.  Bönder är våra kollegor, våra kunder, våra utställare, leverantörer och våra samarbetspartners! För oss känns det fantastiskt och självklart att få lov att engagera oss i ett viktigt och positivt arrangemang som Årets Bonde.

Varför är det så viktigt att lyfta svenska bönder i livsmedelskedjan?  
– Enligt oss är bönder vardagshjältar som förtjänar uppmärksamhet och dagliga medaljer. Genom att lyfta svenska bönder kan vi hjälpas åt att sprida kunskap om vem som producerar svenska livsmedel, och hur de produceras.

Vilka är de största utmaningarna för svensk primärproduktion i dag?
– Lönsamheten i stort som smått. Det är utmanande att agera på en global marknad men sälja på en lokal. Det är utmanande att kommunicera till slutkonsumenten varför en svensk produkt kan vara mer hållbar – socialt, ekonomiskt och miljömässigt – och därför värd ett högre pris.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.