Spannmål/Växtodling

Sverige har en självförsörjande spannmålsproduktion och den är spridd i hela landet, med tyngdpunkt i Skåne och Västra Götaland. Den här kategorin är öppen för lantbrukare inom såväl ekologisk som konventionell odling.

 


Mjölk

Att vara mjölkbonde är att vara expert inom många områden. Det vi bedömer i den här kategorin är helheten – allt från bondens arbete med foder och gödsel, till djuromsorg, tekniska innovationer, biologisk mångfald samt social och ekonomisk hållbarhet.

 


Kött

Att läsa igenom anmälningarna i den här kategorin är både inspirerande och lärorikt. Här finns det mycket att lära av varandra, kunskap och erfarenheter som bör spridas för att fler ska kunna skapa en säker och mer hållbar verksamhet. I den här kategorin ingår även fågel.

 


Frukt & Grönt

I Sverige finns en stark odlartradition och en gedigen kunskap om frukt och grönt. Både producenter som odlar konventionellt och de som väljer att odla ekologisk är välkomna att skicka in ansökan i den här kategorin.

 


Fisk & Skaldjur

Även primärproducenter verksamma inom fisk och skaldjur – och annan havsmat – ska lyftas i Årets Bonde. Det här är en innovativ bransch; ofta fokuserade på hållbarhet i alla dess former. Även landbaserade kretsloppsodlingar är välkomna att ansöka.

 


Ekologisk

I den här kategorin vill vi lyfta fram mervärden kopplade till det ekologiska lantbruket. Som vanligt är det de 10 kriterierna som ligger till grund för vår bedömning. För att bli nominerad i den här kategorin måste producenten i fråga vara KRAV-certifierad.

 


Kockarnas Bonde

För att lyfta fram mindre, kanske mer nischade bönder som inte kommer fram i den stora tävlingen har 100 av Sveriges mest framstående kockar fått rösta fram sin favoritproducent. Omröstningen sker vartannat år. Läs om vinnaren 2020 här. 

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.