Kriterierna består av 10 frågor som ansökande primärproducenter svarar på individuellt, utifrån sin egen verksamhet. Vidare är det juryns ansvar att bedöma och värdera svaren – samt koppla svaren till innovationskraft och hållbarhet som är tävlingens kärnvärden. Juryns beslut kan inte överklagas.

Kriterierna är initialt framtagna i samarbete med Världsnaturfonden WWF, KRAV och ett advisory board bestående av bönder verksamma i Sverige. Kriterierna har också gått på remiss till organisationer och företag. Juryn bedömer följande:

  1. Energieffektivisering
  2. Jordbearbetning och växtföljd
  3. Foder och gödsel
  4. Biologisk mångfald
  5. Djurhållning
  6. Innovationer och ny teknik
  7. Kommunikation och ambassadörskap
  8. Social hållbarhet
  9. Ekonomisk hållbarhet
  10. Hur möter du klimatutmaningarna i din verksamhet?

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.