Cindy Kite, Hållbarhetschef och innovationssamordnare Polarbröd

Varför är ni med och samarbetar kring Årets Bonde?
– Polarbröd är ett familjeföretag med rötter i Älvsbyn i Norrbotten. Familjen har bakat bröd i Älvsbyn sedan 1879 och vill fortsätta att göra det i många generationer till. Vi vill erbjuda attraktiva, sunda, enkla bröd och brödmål och vara en god del av många människors liv. De mesta av våra råvaror kommer från svenskt jordbruk, så de svenska bönderna är jätteviktiga för oss. Att stötta Årets Bonde är ett jättebra sätt att skapa kontakter med lantbrukare och andra inom svenskt jordbruk. Vi ser fram emot att träffa bönder som ligger i framkanten i utvecklingen, höra om deras visioner, utmaningar och hur de vill satsa för framtiden. Vårt intresse för Årets Bonde är också kopplat till de hållbarhetsutmaningar som vi alla står inför. Vi vet att livsmedelssystemet behöver förändras för att mätta en växande befolkning inom planetens gränser. Vi tycker att Eat-Lancet rapporten fångar utmaningen väl – vi kan lyckas om vi gör ändringar i vad vi äter och hur vi odlar samt om vi minskar svinnet. Vad gäller odlingsbiten har vi formulerat en vision som vi kallar för fossilfri mångfaldsgård. Det handlar om gårdar som drivs fossilfritt, praktiserar en växtföljd som bygger bördig mark samt skapar olika biotoper på gården som gynnar en mångfald av t.ex. mikroorganismer, insekter, fåglar, småvilt. Vi skulle vilja köpa alla våra råvaror från sådana gårdar. Att samtala med lantbrukare om vår vision, lyssna på hur man jobbar idag och vad man vill göra i framtiden och diskutera hur man kan stödja varandra är avgörande. Vi ser Årets Bonde som en spännande led i det.

Varför är det så viktigt att lyfta svenska bönder i livsmedelskedjan?
– Studier visar att svenskt jordbruk är bra och att svenska lantbrukare är duktiga. Konsumenter vill kunna köpa svensk mat och även politiker betonar vikten av en ökad självförsörjningsgrad. Så allt pekar på att den svenska livsmedelskedjan bör växa. För att det ska hända behöver vi fler bönder, eftersom livsmedelskedjan börjar med dem. Utan dem blir det ju ingen svensk livsmedelskedja. Man behöver göra många saker för att få fler att vilja bli bönder, och en viktig sak är just att lyfta bönderna – berätta om det jobb som dem gör, ge lantbrukare möjlighet att berätta om sina visioner och hur de satsar för att värna om naturen och förse oss med bra mat. Årets Bonde är ett sätt att göra det.

Vilken är de största utmaningarna för svensk primärproduktion i dag?
– I de samtal som jag har haft med lantbrukare och andra som jobbar nära lantbruket är lönsamheten en mycket stor utmaning. Man behöver ha en bra lönsamhet för att kunna investera för framtiden, men för många lantbrukare är marginalerna små.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.