Per Lindblad, VD Landshypotek Bank

Varför är ni med och samarbetar kring Årets Bonde? 
– Vi vill gärna bidra till att visa upp den fantastiska bredd och innovationskraft som finns på gårdar runtom i landet, något vi ser exempel på dagligen i mötet med våra lantbrukskunder. Vi finns till för lantbrukaren och vill alltid lyfta fram lantbruksföretagande och svenska livsmedel. Årets Bonde är ett sätt, ett spännande och bra initiativ.

Varför är det så viktigt att lyfta svenska bönder i livsmedelskedjan?
– Det är allt färre som har en naturlig relation och förståelse för hur livsmedelsproduktionen ser ut. Jag tror att det är jätteviktigt att fler förstår arbetet bakom mjölk- eller sockerpaketet i matbutiken och hur allt hänger ihop. Utan bonden, ingen mat på bordet. Därför ska vi lyfta svenska bönder, varje dag.

Vilken är de största utmaningarna för svensk primärproduktion i dag?    
– Lönsamheten behöver höjas i den svenska primärproduktionen. Vi har under en längre tid sett att intresset för svenskproducerad mat har ökat bland konsumenterna men viljan att betala mer för den höga kvaliteten är tyvärr inte lika tydlig. Här kan vi alla hjälpas åt genom att höja efterfrågan på livsmedel producerat på ett hållbart sätt och därmed stärka böndernas roll i livsmedelskedjan.

Hur tror ni pandemin har påverkat efterfrågan på svensk mat och dryck generellt?
– Pandemin har definitivt ökat efterfrågan på svenskproducerade livsmedel. Det fick vi även bekräftat i den Novus-undersökning som vi på Landshypotek lät göra i början av hösten. Mer hemmaliv under pandemin har gynnat det svenskproducerade. Det är helt enkelt lättare att göra aktiva val när en större andel av våra livsmedel köps i detaljhandeln. När vi går på restauranger är vi ofta sämre på att fråga efter ursprunget på den mat vi stoppar i oss vilket är synd. Men förhoppningsvis kan pandemin ha satt fokus på behovet av en inhemsk produktion och den goda trenden med aktiva val så att fler kan fortsätta välja svenskt även när det är dags att gå tillbaka till lunchrestaurangerna. Det viktiga att komma ihåg är att det är konsumenten som väljer och här har vi alla ett stort ansvar, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank och jurydeltagare i Årets Bonde.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.