Anders Norlén, Kilfröslundagård, Stallarholmen


Hur har din verksamhet påverkats av Corona?

– På grönsaksfronten är det inte så kul. Vi levererar via grossister men de menar ofta att vårt pris är för högt och att det lönar sig bättre att köpa utifrån. Samtidigt påverkas våra priser av att vi måste investera pengar i att uppfylla grossisternas krav. Bland annat har de krävt lagerhållning, så vi har byggt lager – som kanske inte kommer att behövas nu.

Om du gör affärer direkt med restauranger – hur ser de relationerna ut idag?
– Eftersom vi levererar via grossist kan vi inte sälja direkt utan mellanhand till kunderna för då blir det konkurrens, däremot säljer vi reko-kassar till privatpersoner. Reko-ringen ger faktiskt mer pengar än vad grossistledet ger. Allt handlar om pengar, och även om bonden gör allt han eller hon kan så anser man att de blir för dyrt i slutändan.

Hur ser du på den närmaste framtiden
– Bra fråga! Vi är nystartade, detta är det andra året vi är i gång så det får framtiden utvisa. Men det finns många möjligheter framöver så jag känner tillförsikt.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.