I oroliga tider är det extra viktigt att investera smart. Zacharias Ahlgren, kundansvarig på Landshypotek Bank i Skåne, berättar mer om hur man kan tänka kring effektiviseringar på gården.

För vilken typ av investeringar är intresset störst?
– I och med att börsen varit så svajig har intresset för fast egendom som jordbruksmark och skog trendat lite. Det har varit ett stort fokus på energi, framför allt solceller, men också när det gäller automatisering i exempelvis spannmålsanläggningar, som automatisk tändning och släckning. När det gäller vindkraft är tillståndsprocesserna väldigt långa så det är svårt att säga att det kommer att slå igenom. I dag tänker man över lag mycket på vilka risker man utsätter sig för när man investerar. Om vi skulle få fredssignaler skulle priset på spannmål förmodligen dyka, då vill man inte stå där med väldigt dyra gödningsmedel.

Vad tycker du att man ska tänka på innan man slår still?
– Det är viktigt att göra en framåtriktad analys och vara försiktig med investeringar som inte är nödvändiga för vi vet inte var vi hamnar. Att köpa stora maskiner för att man har ett stort intresse är ingen bra idé. Solceller kan däremot vara en god investering över tid om man är en stor elkonsument, då kapar man de värsta topparna och gör sig själv lite mindre utsatt för risker.

Vilka investeringar kommer att trenda 2023?
– Jag tror att man kommer att fokusera på det som ger ett snabbt resultat och har en hyfsat kort återbetalningstid. Det kan vara solceller, isolering eller att se över elstyrning av ventilationen.

Hur är böndernas förutsättningar för att investera, just nu?
-2022 har varit ett jättebra år för många. De tunga insatsposterna sker ofta av tradition året innan, sedan finns det ett lager. Samtidigt har avräkningspriset varit väldigt högt och vi har haft vädergudarna med oss. Men nu har vi fått ännu oroligare tider med inflation, räntor och energipriser som dragit i väg. Det är bra att ha lite mer likviditet inför kommande år, innan man vet vad man faktiskt kommer att få ut. Generellt tycker jag ändå att man blickar framåt och försöker göra vad man kan för att förebygga kommande överraskningar.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.