Hur är läget för våra spannmålsbönder? Vi frågade Christina Hansson, kundansvarig på Landshypotek Bank i Skåne.

Hur tror du att era spannmålsbönder skulle summera 2022?
– Det har varit ett av de bättre åren på länge! De flesta har upplevt väldigt goda skördar både när det gäller kvantitet och kvalitet. Framför allt har man fått bra betalt för i princip all spannmål. Sen finns det ju alltid ett ”men”. De som köpte in gödning under 2021, innan priserna höjdes, kommer kunna se tillbaka på ett riktigt bra 2022. Men – nu gäller det att hålla i pengarna för vi har fortsatt höga kostnader gällande förnödenheterna såsom gödning, diesel, energi och räntor.

Hur upplever du stämningen?
– Jag skulle säga att det finns en försiktigt optimistisk framtidstro. Det är klart att man är glad för att man haft ett bra år, samtidigt är man avvaktande eftersom det finns så många osäkra parametrar. Kriget i Ukraina har bidragit till ett betydligt starkare fokus på självförsörjningen, både hos politiker och konsumenter. I dag är vi bara självförsörjande på spannmål, morötter och socker. Ifall vi inte handlar svenskt i dag, lär vi inte kunna göra det i morgon heller. Det är bra att vi har kommit igång!

Hur tror du själv att 2023 kommer att utvecklas för spannmålsbönderna?
– Det finns många frågetecken. Troligtvis kommer vi se fortsatt höga priser på spannmål, men också fortsatt höga priser på förnödenheter, och vi är nog inte uppe på toppen av räntan. Vi har en försvagad krona, vi har inflationen, vi har en ny regering och vi har kriget i Ukraina. Sen vet vi inte hur det ser ut längre ner i resultatrapporten med tanke på kostnadssidan, även om lantbrukaren skulle få mer betalt. Min förhoppning är att bönderna får behålla en större del av kakan. När det är sommar, sol och semestertider då många åker till stranden, då jobbar lantbrukaren för att vi ska få mat på bordet.

Finns det något man som bonde kan göra för att gardera sig?
– Man kommer att behöva vara väldigt kostnadsmedveten! Även om 2022 blir ett bra år är det läge att hålla i pengarna, för det kommer att bli svajigt framöver.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.