I takt med börsens svängningar ökar intresset för att investera i mark. Johan Dymling, regionchef på Landshypotek Bank, har koll på läget.

Vi läser dagligen att huspriserna sjunker. Gäller samma sak för åkermark och skog?
– Nej, priserna på skog och åkermark har varken gått upp eller ner, de ligger kvar sedan i våras, men sedan i somras kan en del mäklare uppleva att den sista rusningen i budgivningen har uteblivit. Det har otvivelaktigt varit en prisnedgång på mindre hästgårdar, men på åkermark och skog ser vi ingen nedgång. Sedan skiljer sig priserna per hektar på åkermark väldigt mycket åt beroende på var i landet man är, vilket i sin tur beror på avkastningen. Längre söderut är det betydligt dyrare än i norr.

Vad tycker du att man ska tänka på innan man slår till?
– I stort sett samma saker som tidigare. Det gäller att göra en så vettig och långsiktig budget som möjligt och fundera över insatsvaror och räntor. Samtidigt har vi en större osäkerhet i dag än tidigare; man måste kalkylera med ännu större marginaler för att klara sina investeringar även om det inte går som budgeterat. En budget, där man till exempel simulerar vad som händer om det blir ett torkår, är viktigare än någonsin.

Vilka investeringar kommer att trenda 2023?
– Vi har ett politiskt beslut om att Sverige ska bli mer självförsörjande. Jag tror att många tolkar det som att det finns ett framtida intresse i odlingsbar mark, vilket höjer betalningsviljan. Vi har också en ny kategori som vill investera i skog, från norr till söder, och den trenden tror jag kommer att fortsätta. Här finns ju även ”mjuka” parametrar som att man vill ha rekreation och möjlighet att jaga i sin egen skog.

Hur är böndernas förutsättningar för att investera i mer mark, just nu?
– De flesta av våra kunder är nöjda med skörden, men ekonomiskt har det varit ett utmanande år; för alla. Avräkningspriserna har stigit, men det har även kostnadsökningen för insatsvaror gjort, och räntan har gått från stabil till osäker och volatil. Allt detta gör att våra kunder agerar annorlunda i dag jämfört med för bara ett år sedan. De bär ju en större risk i dag – regnar det inte i maj och man har köpt dyr gödning, då har man ju gjort en större investering som man förlorar. De flesta ser trots allt positivt på framtiden, men med ödmjukhet.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.