Investeringar i el står högt i kurs bland Sveriges bönder. Ellen Wallskog, kundansvarig på Landshypotek Bank i Skara, berättar om en trend som verkar ha kommit för att stanna.

Hur ser investeringarna på elområdet ut bland Sveriges bönder?
– Det satsas mycket på solceller och biogas. Många sätter upp solceller på lagårdstak och ekonomibyggnader. Det kan till exempel vara en väldigt bra affär att sätta upp solceller på ett tak och sälja el till elbolaget. Biogas har också blivit ett hett ämne, för i stort sett alla djurproducenter har möjlighet till det på ett eller annat sätt.

Vad tycker du att man ska tänka på, innan man slår till?
– När det gäller solceller har det kommit extremt många, nya företag på kort tid och det kan skilja mycket från offert till offert, så vi brukar säga att man ska ta in många offerter och jämföra dem. Här måste man också titta på leveranstiderna, både för material och installation. Sen måste man ha ett bra tak under solcellerna – det finns jättemånga ekonomibyggnader där taket kanske är äldre och kräver underhåll. Man behöver hålla koll på politiska beslut, lagar, bidragsregler och skatteregler för solceller, då de ändras med jämna mellanrum. Slutligen är det viktigt att man sätter sig in vilken typ av anläggning man behöver, innan man tar med sig offerten till banken. En lantbrukare som främst använder elen till boendet, behöver kanske inte lika mycket som en mjölkproducent med mjölkrobot.

Vilka investeringar kommer att trenda 2023?
– Enligt Naturvårdsverket används mindre än fem procent av gödslet till biogas så här finns en väldigt stor potential. Biogasen bidrar till ett konkurrenskraftigt lantbruk med ett minskat fossilberoende. Sedan blir det fortsatt en hög efterfrågan på solceller och allt annat som har med ökad självförsörjningsgrad att göra, som eget foder från egen mark och bättre lagringsutrymmen. Vi kan inte förlita oss på omvärlden på samma sätt som tidigare, så det gäller att tänka till och ställa om.

Hur är böndernas förutsättningar för att investera, just nu?
–Året började väldigt oroligt, man såg framför sig kostnadsökningar på alla fronter utan att veta om intäktssidan skulle följa med. I slutändan gjorde den det väldigt väl, speciellt på mjölk och spannmål. Det har också varit en väldigt bra skörd i stora delar av Sverige. Det är jätteroligt! Hur det kommer att gå framöver beror till stor del på vilken typ av produktion gården har, om man köpt in gödning i förväg och om man har rörliga eller bundna räntor.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.