Att driva jordbruksföretag har sina ”ups and downs”. Landshypoteks experter berättar mer om villkoren för våra hjältar: de svenska bönderna.

Köttbonden med Erik Benjaminsson, kundansvarig Landshypotek Bank

Vad kännetecknar köttbondens verksamhet och förutsättningar?
– Det beror på vilken typ av uppfödning som sker. Bland svenska nötköttbönder finns allt från intensiv uppfödning av ungnöt till uppfödning med betesdrift. Betande djur bidrar även till öppna landskap och ökad biologisk mångfald, vilket blir en del av affärsidéen i dessa företag. Den mer intensiva nötuppfödningen passar bra på gårdar där man på ett effektivt sätt kan skörda ett bra foder till en låg kostnad. Gemensamt för alla nötköttsföretag är att djurhälsan är central, om inte djuren mår bra behövs extra insatser vilket påverkar kostnaderna samtidigt som tillväxten blir sämre.

Hur ser ett lönsamt och sunt företag ut?
– Alla företag har olika förutsättningar och mål med sin verksamhet. De flesta nötköttsproducenter säljer sina djur till ett slakteri och priset är ganska lika för alla leverantörer. Man är likt många andra lantbrukare en pristagare i marknaden. Det kan därför vara svårt att få ut ett mycket högre pris och för att jobba med sin lönsamhet blir det därför viktigt att arbeta med sina egna kostnader och ständigt nyttja och optimera de resurser man fogar över på ett effektivt sätt. Ett lönsamt företag genererar överskott som används till både löneuttag och investeringar. För att vara konkurrenskraftig i framtiden krävs ständiga investeringar och dessa ska till viss del vara finansierade med egna genererade medel. Ofta kan många små investeringar ge stora effektivitetsvinster.

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.