Mikael Kipowski – Utvecklingsdirektör, Avdelningen för strategisk samhällsutveckling, Helsingborgs stad

Varför är ni med och samarbetar kring Årets Bonde?
Helsingborg vill bidra till fortsatt innovation och utveckling inom svenskt lantbruk. Vi vill stötta alla intressenter i vår region som satsar på att producera mat och dryck med hög kvalitet. Innovation och hållbarhet har aldrig känts viktigare och Årets bonde sätter fokus på just detta viktiga arbete.

Varför är det så viktigt att lyfta svenska bönder i livsmedelskedjan?
Det känns angeläget att stötta de människor och företag som bidrar till att skapa hälsosamma produkter på en svensk lokal marknad. Bönderna är såklart väldigt viktiga då de utvecklar råvarorna på sina gårdar som sedan blir vår mat och dryck. Vi behöver våra bönder för att säkerställa att mat och dryck av hög kvalitet finns tillgänglig i vår region.

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.