Jacob Holmström, Gastrologik, Stockholm

Berätta om några bönder ni gärna samarbetar med och vad ni uppskattar hos dem, förutom kvaliteten på råvaran.
• Karolina Wilczynska Rosa Skattlådan
Vaktel, pärlhöns, kyckling av olika raser, anka av olika raser, samt vild fågel. Det här är Sveriges bästa fågelproducent, helt klart! Bättre än det mesta utländska. Vi värderar vår vänskap. Men efter det, allt utbyte av kunskap som vi fått av varandra genom åren och allt vi åstadkommit tillsammans.

• Frida Thörn och Martin Fellkvist, Skilleby Trädgård
Majoriteten av de grönsaker vi använder på Gastrologik kommer härifrån. Från vår till sen höst samt en del lagrade grönsaker. Så jäkla duktiga på sin sak! Mest uppskattat är deras spetskompetens inom biodynamik och deras filosofi när det kommer till att ta hand om jorden som grönsakerna växer i.

• Mia Lilla Labäck.
Hennes utbud!

Vad saknar ni mest; alltså kopplat till tillgång på råvaror?
Grönsaker i brett utbud och under stora delar av året. Mia på Lilla Labäck är duktig på att alltid ha något och ibland väldigt mycket. Även vilt saknar vi ibland.

Vad kännetecknar ett ömsesidigt bra samarbete mellan primärproducent och restaurang – generellt?
Det som kännetecknar ett ömsesidigt bra samarbete är såklart ömsesidig respekt för varandra. För mig handlar det mycket om att förstå vad producenten gör och hur. Det ger mig kunskap och djupare förståelse för deras hantverk. Om jag sen kan ge producenten en inblick i mitt hantverk (med deras råvara) så har vi berikat varandra och samarbetet är igång. Karolina och Victor på Rosa Skattlådan har absolut varit den producent som gett oss mest men också den producent vi gett mest. Och då menar jag inte i betalda fakturor, haha!
Varje måndag i fem års tid åkte vi hem till Karolina och Victor för att hämta fågel, ägg, honung och annat gott. Det har gett oss så otroligt mycket kunskap i de ämnena. Men utbytet i den kvalitet som råvarorna har gett oss är ännu större!

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.