Att driva jordbruksföretag har sina ”ups and downs”. Landshypoteks experter berättar mer om villkoren för våra hjältar: de svenska bönderna.

Spannmålsbonden med Jan-Olof Arvidsson, kundansvarig Landshypotek Bank

Vad kännetecknar spannmålsbondens verksamhet och förutsättningar?
– De framgångsfaktorer som kännetecknar alla produktionsgrenar inom jordbruket, är att man dels är en skicklig producent inom det man håller på med, dels att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Växtodling är kapitalkrävande, och man är ofta mer utsatt för väder och vind än inom andra produktionsgrenar. För att kompensera för detta är det viktigt att ha ett högt kapacitetsutnyttjande genom att bland annat anpassa maskiner och andra tillgångar efter verksamhetens behov.

Hur ser ett lönsamt och sunt företag ut?
– Förutom de generella bitarna, som att vara en skicklig producent och vara kostnadseffektiv, ser vi att det är en större prisvariation på produkterna inom växtproduktionen än inom djurhållningen. Därför är det viktigt att ha en egen prisstrategi för sina produkter. Det kan innebära att ha lager och bygga spannmålstorkar så att man kan sälja när priset är högre. Man kan behöva bevaka de internationella spannmålsbörserna för att ha koll på trenderna när det gäller prisutveckling. Ofta är det också en god idé att försöka bredda verksamheten med andra grödor som har bättre lönsamhet.

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.