Krokstorps Gård

Vinnare av Årets Bonde 2020 med motiveringen:

”Vinnaren i Årets Bonde 2020 visar upp en bredd som imponerar och en nyfikenhet som inspirerar. Detta gäller 360 grader; arbetet med växtskydd, odlingsteknik, bördighet, biologisk mångfald, socialt engagemang, energiförsörjning och ny teknik. Här bygger man värden över tid och tar ansvar för både natur, djur och människa – ett ansvar som sträcker sig generationer bakåt i tiden – och förhoppningsvis lika många generationer in i framtiden.”

Utmärkelser

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.