Martin Krokstorp på Krokstorps Gård, grattis! Hur kändes det att vinna?
– Vi kände oss hedrade och blev mycket stolta och glada! Segern gav oss ytterligare kraft och energi att fortsätta blicka framåt.

Vilken är den största hållbarhetsutmaningen i din verksamhet?
– Att göra långsiktigt hållbara val för att fortsätta att utveckla och förvalta jorden på bästa, tänkbara sätt. Vi vill fortsätta att producera så mycket livsmedel som möjligt, med så liten negativ klimat- och miljöpåverkan som vi bara kan. Generellt är det en utmaning att få en tillräcklig lönsamhet i våra företag för att kunna vidareutveckla – och inte avveckla – det svenska lantbruket.

Hur ser framtiden ut för er?
– Vi ser en spännande förändringsprocess i fält. Vi förvånas löpande över hur väl jorden svarar på vårt nya arbetssätt. Dessutom ser vi hoppfullt på konsumenternas växande intresse för hållbar, närproducerad mat och hoppas på en balanserad dialog och debatt om det viktiga klimat- och miljöarbete som sker på svenska gårdar och företag.

Motivering Spannmål:
Ett modernt lantbruk, med anor från 1742 – där man dag efter dag, år efter år bevisar att volym och stordrift går att kombinera med nyfikenhet och öppenhet. Man ligger i framkant på många områden men framför allt är det bredden och helhetssynen som alstrar förtroende och ingjuter respekt. Vinnaren i kategorin SPANNMÅL i Årets Bonde 2020 visar att ett traditionellt lantbruk också kan vara exceptionellt!

Motivering Årets Bonde:
Vinnaren i Årets Bonde 2020 visar upp en bredd som imponerar och en nyfikenhet som inspirerar. Detta gäller 360 grader; arbetet med växtskydd, odlingsteknik, bördighet, biologisk mångfald, socialt engagemang, energiförsörjning och ny teknik. Här bygger man värden över tid och tar ansvar för både natur, djur och människa – ett ansvar som sträcker sig generationer bakåt i tiden – och förhoppningsvis lika många generationer in i framtiden.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.