Gårdsfisk

På en gård utanför skånska Tollarp odlas fisk i ett integrerat lant- och vattenbruk, av initiativtagare som ifrågasätter det mesta inom konventionell fiskodling. Förutom att odla egen fisk hjälper man lantbrukare att starta upp verksamhet, genom kontraktsuppfödning – vilket bland annat gör att lantbrukare kan nyttja gödselvattnet som uppkommer till sin mark.

Utmärkelser

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.