Vänna Gårdskött

Småskalig, ekologisk grisuppfödning med utegrisar som föds, lever, slaktas, förädlas och säljs på samma gård. Grisarna får sedan ett värdigt slut utan stress och transport, på det egna gårdsslakteriet.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.