Vangede Highland

Nötkött

”Ett paradis för kossor” – skriver man sin hemsidan. Det var 2006 som man började bygga sin egen besättning, med 4 Highland Cattle kvigor inköpta från Nämforsens Nipkor. Idag har man cirka 50 egna djur och är delägare i ett slakteri. Slår och odlar på ca 40 ha åker och betar minst lika mycket naturbetesmark.

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.