Under Tallarna

Under Tallarna drivs som ett odlarkooperativ med ett andelsjordbruk fördelade på några utvalda restauranger, en förskola, tre skolor och privata hushåll i Järna med omnejd. Här finns mycket kompetens, många idéer och ett stort nätverk som vill vara med och förändra svensk primärproduktion.

”Fantastiska grönsaker och ett stort kunnande om odling. Driver också utvecklingsprojekt och evenemang för grön utveckling.” Henrik Norström, Lux Restauranger

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.