Karlsfälts Gård

Växtodlingsgård med odling på cirka 700 ha åker; spannmål, utsädesodling samt raps, rödsvingel, vitklöver, sockerbetor med mera. Har även drygt 200 tackor, 100 suggor och ett 40-tal nöt inom eget koncept. Certifierade med Svenskt Sigill. Levererar kött till restauranger i Danmark, Skåne och Småland.

Utmärkelser

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.