Järinge Gård

”En kravmärkt lammgård, som även föder upp nöt och vilt. En gård där vi bokar upp lamm i förväg. Hubbe slaktar dem efterhand och kör dem personligen in till restaurangen. En otroligt dedikerad och kunnig bonde.” Henrik Norström, Lux Restauranger

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.