Hulte Eko

Nära Hemse på södra Gotland ligger Hulte Eko, en KRAV-certifierad familjegård som drivs av Magni och Åsa Gustafsson som tog över gården efter sin pappa 2009 – som då drev lantbruket konventionellt.

”Jag blir alltid lika lycklig när råvaror kommer från dem” Ulrika Brydling

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.