Hälla Gård

Ett småskaligt jordbruk i Åsen, Liden som ligger i Medelpad. Gården har varit i familjens ägor generationer tillbaka i tiden – sedan mitten av 1600-talet. Här brukar man 40 hektar åkermark och cirka 10 hektar bete, allt grovfoder till fåren odlar man själva. På gården finns nu 125 tackor, 10 avelsbaggar och 100 lamm.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.