Enöga killing

Övrigt kött

Anna och Niklas Sundberg driver ett kretsloppsbaserat lantbruk i Huddinge i Stockholm. Här föder man upp bockkillingar på naturbetesmarker, från tidig vår tills det är dags för slakt till hösten. ”Tanken är att vi ska öka köttets värde men även mjölkens och ostens värde lokalt. Så alla delar i kedjan behöver vara med”, säger Anna som berättar att kocken Paul Svensson varit med som mentor i projektet för att sprida kunskapen om getkött.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.