Bjällansås kött

Utanför Uddevalla ligger Bjällansås gård som idag är den största ekologiska nötdjursuppfödningen i Bohuslän. Djuren har flyttat från den gamla ladugården till luftiga vinterstallar och under sommarhalvåret är de spridda i beteshagar på hela Bokenäset och på norra Orust. Uppfödaren Jan Karlsson – som brukat gården sedan 1969 – var med och startade Gröna gårdar.

Utmärkelser

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.