De svenska lantbrukarna är värda all uppmärksamhet och Årets Bonde är ett sätt att lyfta fram det viktiga arbete som råvaruproducenterna i Sverige gör.

Hemsida

 


 


SydGrönt är en producentorganisation för svenska frukt- och grönsaksodlare och det är en självklarhet för oss att engagera oss som partner i Årets Bonde. Det finns så många goda exempel på att dagens odlare och bönder är engagerade i hälsa och hållbarhet. Förebilder inspirerar både branschen och konsumenter.

Hemsida

 


You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.