Vem är du?
– Jag är uppvuxen på en gård i norra Småland, utbildad agronom och har arbetat länge inom bank och finans. Sedan några år är jag VD för jord- och skogsbrukarnas bank, Landshypotek. Det känns riktigt bra, jag gläds åt att få jobba brett med att bidra till en utveckling för Sveriges jord- och skogsbrukare.

Vilken är den största hållbarhetsutmaningen?
– Att frågan är komplex, det finns inga enkla svar! De gröna näringarna ger stora möjligheter för grön utveckling, brukandet möjliggör att det fossila kan ersättas. Men det måste givetvis vägas mot oönskade konsekvenser, utsläpp i förhållande till biologisk mångfald, brukande i förhållande till bevarande med mera. Det är en diskussion som vi inom jord och skog måste vara aktiva och drivande i.

Vad är roligast respektive svårast med att sitta i juryn för Årets Bonde?
– Att få se nytänkande och företagsamhet i syfte att stötta och sprida såväl energi som framtidstro i branschen och inte minst utanför den närmaste kretsen. Jag ser fram emot att det är många nominerade och att vi därför får svårt att göra val.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.