Vem är du?
– Jag är programdirektör för MSC i Östersjöregionen och Skandinavien.

Vilken är den största hållbarhetsutmaningen?
– Biologisk mångfald har definitivt seglat upp som den stora hållbarhetsutmaningen jämte klimatfrågan. Vi har en enorm utmaning där, både till havs och på land, att säkra ekosystemens motståndskraft och främja biologisk mångfald, nu och i framtiden.

Vad är roligast respektive svårast med att sitta i juryn för Årets Bonde?
– Att det är så fruktansvärt många bra kandidater! Sen måste vi i juryn väga många olika hänsyn mot varandra. Det är inga lätta diskussioner, men jag känner mig väldigt trygg med sammansättningen av kompetenser, där vi både kompletterar och utmanar varandra.

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.