Wapnö Gård

2021 Bröd/Spannmål Dryck Mejeri Nötkött

Mjölkproduktion, växtodling, gårdshotell, restaurang, gårdsbryggeri, gårdssaluhall, gårdsslakteri och gårdsvandringar. Verksamheten har gått ifrån ett traditionellt lantbruksföretag till ett företag som präglas av av konsument- och marknadsfokus. Affärsidén är öppenhet, närhet och färskhet. Härproducerat och Härodlat är 10 år gamla varumärken och innebär att produkterna är både odlade och förädlade på plats.

Vinnare i Årets Bonde 2020 kategori Mjölk med följande motivering:

”Mejeri, slakteri, bryggeri och saluhall; få lantbrukare i vårt land kan konkurrera med Wapnö Gårds vilja att ta ansvar från jord till bord. Här driver man ett lantbruk som ser till hela kretsloppet, som dessutom står upp och agerar ledare och förebild för många andra med liknande höga ambitioner. Vinnaren i Årets Bonde kategori MJÖLK går sin egen väg; med en stor portion kunskap, passion och bångstyrig envishet.”

Utmärkelser

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.