Viking Fågel

Konventionellt lantbruk med helintegrerad fjäderfäproduktion med anka, kyckling (vårkyckling, majskyckling och ungtupp), gås och kalkon. Odlar på 270 ha med vall, betesmarker, spannmål, oljeväxter, baljväxter och majs. Även gårdsslakteri och gårdsbutik.

Utmärkelser

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.