Tjeldervik Gård

Ekologisk andelsjordbruk på Gotland. Själva konceptet andelsjordbruk är ett relativt nytt fenomen i Sverige men växer nu snabbt.  andra delar av världen kallas det för ”Community supported agriculture” och det går ut på att konsumenter köper in sig på en andel grönsaker från gården och är samtidigt med och stöttar ett småskaligt jordbruk.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.