Solmarka Gård

2021 Lamm Mejeri/Ägg Nötkött

Solmarka Gård omfattar 65 ha åker och 10 ha naturbete. Totalt brukas 123 ha åker samt 20 ha naturbete, allt odlas enligt biodynamiska principer och Demeters riktlinjer. På gården finns kor, värphöns och tackor med lamm och här odlas spannmål, brödsäd och grönsaker – både på friland och i växthus.

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.