Skottorps Mejeri

Skottorps Mejeri i Skottorps slott i närheten av skånska Laholm, är ett modernt mejeri som förenar hantverksskicklighet med lokala traditioner och kretsloppstänkande. Med eget avlopp och vasslen används tillsammans med gödseln som kommer från jordbruket till produktion av biogas. Gödsel som rötats i en biogasanläggning tas bättre upp av växterna på fälten.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.