Scanfjord

Sveriges största producent av odlade blåmusslor med hemmahamn i Mollösund på Orust. Scanfjords odlingssystem finns längst hela den bohuslänska kusten, ifrån Strömstad i norr till Tjörn i söder.

Utmärkelser

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.