Rosa Skattlådan AB

Familjeföretag på gården Hästhagen i Skånes Värsjö. Här ägnar man sig åt biodling, grisuppfödning och fågeluppfödning; vaktlar, pärlhöns och höns. De japanska vaktlarna (som serverades på Nobelfesten 2016) går fritt utomhus i stora voljärer; hönsen och pärlhönsen är frigående och grisarna lever i stora skogshagar.

”Jag värderar vår vänskap med Karolina Wilczynska. Och efter det; all utbyte av kunskap som vi haft genom åren och allt vi åstadkommit tillsammans. Utveckling av produkter och sporrandet av varandra!” Jacob Holmström, Gastrologik

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.