Peckas Naturodlingar

Landbaserad kretsloppsodling i Härnösand där man dels producerar regnbåge i fiskkasar på land och inomhus kombinerat med att nyttja näringen från fiskodlingen för att odla tomater, året runt. Man arbetar även med att produktifiera och sälja själva odlingssystemet.

Utmärkelser

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.