Östra Fornås Lantbruk

Östra Fornås Lantbruk är ett familjeföretag som ligger på östgötaslätten mellan Motala och Linköping. De senaste åren har man renodlat verksamheten och i dagsläget odlas uteslutande potatis. Man samarbetar med sina grannar som odlar spannmål för att få en bra växtföljd.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.