Österbo Gård

Mjölkproduktion med liten gårdsbutik. Producerar även kött och biologisk mångfald. Växtföljden är ett år majs, två år korn varav det andra är med insådd och tre år vall. Mycket baljväxter i vallarna som binder kväve. Tänker igenom vilken vallfröblandning som funkar bäst under deras förutsättningar för att få ut så mycket foder som möjligt. Myllar ner gödseln för mindre kväveläckage. Använder mest stallgödsel endast en liten del konstgödsel.

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.