Ombergs Ekogård

Omberg är ett av landets mest välbesökta naturområden med en stor ekopark och de vidsträckta bokskogarna är naturreservat. Vid foten av berget ligger Ombergs ekogård som drivs av David och Liga Appelgren. Här tror man på gamla traditioner och naturliga kretslopp. Förutom mer traditionella grönsaker ägnar man sig åt odling av både quiona och hampa.

”Ekologisk och innovativ odlare med spännande grödor, hampa, quinoa, Yacon och mycket mer.” Ulrika Brydling

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.