Nors och Bäcks

Ekologiskt Får Övrigt kött

KÖTT MED MERVÄRDEN. Nors & Bäcks köttgård på norra Gotland har som målsättning att tillsammans med djuren, på ett hållbart sätt, vårda och aktivt förvalta sin hembygd. Gården är omgiven av en rik flora och fauna, fylld av mångfald. För Nors & Bäcks är det ett naturligt val att bedriva sin produktion ekologiskt. Djuren vistas i frodiga betesmarker och vintertid bor de i öppna stallar med fri tillgång på grovfoderbaserat foder.

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.