Nibble Gårdsgris

Strax efter Västerås ligger Nibble Lantbruk med varumärket Nibble Gårdsgris som bildades 1999. Alla grisar föds och växer upp på gården – allt kontrolleras av Svenskt Sigills certifieringsorgan.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.