Mörkö lamm

Inklämd mellan ett naturreservat och Tullgarns slott ligger gården Furholmen, med får som betar i de havsnära naturbeteshagarna. Lamningen sker i april och under sommarmånaderna betar djuren de marker som behöver betas för att hålla landskapet öppet. Under hösten skickas lammen till det lilla skärgårdsslakteriet Ö-slakt som ligger ute på Värmdö.

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.