Mantalsbacken Eko

Engegerad och innovativ KRAV-producent i Boarp på Bjärehalvön som inte räds att exeprimentera och prova sig fram; här odlas lök, rotselleri, potatis, råg (hela korn), vete (hela korn), palsternacka, isört, kålrabbi, blomsellerikål, trädgårdsportlack, sköldsyra, bäckveronika, myskmadra och andra grödor.

”Lennart och Ann-Marie Johnsson har i många drivit ett småskaligt, KRAV-certifiera jordbruk på Mantalsbacken på Bjäre. Det odlas grönsaker och spannmål av en kvalitet som är unik. Man har i många år gått sin egen väg och jobbat i det tysta med vad man själv anser vara en hållbar väg för kommande generationer. Att jag som kock fått lära känna honom och dessutom lära mig av honom – gör att jag i min yrkesroll kan berätta om vikten av en redig bondes betydelse. Utan honom är vi ingenting. Absolut ingenting!” Tobias Millqvist, Orangriet i Båstad

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.