Lovö Prästgård

Bara drygt milen utanför Stockholm ligger Lovö prästgård – en ekologisk mjölkgård som producerar mjölk och kött. Gården omfattar 140 hektar som inkluderar skog, åker och betesmarker. Här odlas havre, vårvete, ärtor och vall, det mesta används som foder till våra djur. Man odlar även grönsaker i mindre mängd som säljs i den egna gårdsbutiken och till utvalda restauranger.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.