Lilla Grödby

Ett småskaligt, ekologiskt familjelantbruk mellan Södertälje och Nynäshamn, med värphöns, får, bin och fjällkor. Här bedriver man växtodling, lammproduktion, landskapsvård med hjälp av våra betesdjur, entreprenadkörning och skogsbruk.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.