Karintorps tomater

Cees och Nynke Groenewegen har odlat grönsaker i Holland i flera generationer. 2006 tog man över Karintorps Tomater i Åsbro, norr om Askersund. Växthusanläggningen i Karintorp värms med flis från skogen och bevattning sker i ett slutet system där överflödigt vatten cirkulerar, renas och återanvänds. Tomaterna är – givetvis – obesprutade. Klimatcertifierad av Svenskt Sigill.

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.