Karintorps tomater

Cees och Nynke Groenewegen har odlat grönsaker i Holland i flera generationer. 2006 tog man över Karintorps Tomater i Åsbro, norr om Askersund. Växthusanläggningen i Karintorp värms med flis från skogen och bevattning sker i ett slutet system där överflödigt vatten cirkulerar, renas och återanvänds. Tomaterna är – givetvis – obesprutade. Klimatcertifierad av Svenskt Sigill.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.