Hermelins grönsaker

Här på Fallsbergs gård odlar Olof och Magdalena Hermelin småskaligt och KRAV-certifierat; främst grönsaker på friland som vår växa i lugn och ro. Man sår, rensar ogräs, skördar, tvättar och knippar för hand.

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.