Havstenssunds ostron

Havstenssunds ostron, med sina odlingar, är belägna i närheten av Havstenssund i Norra Bohuslän som är ett gammalt centrum för ostronhandel. Vår ambition är att åter sätta Havstenssund på kartan som ett centrum för ostronleverans ut i Sverige. Under årens gång har en teknik utvecklats, där hela odlingsprocessen sker naturligt i havet. Havstenssunds Ostron är för närvarande den enda kommersiella odlingen i Skandinavien.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.